4

Raiul și iadul din Alpi (2)

Astăzi omul a dobândit o asemenea putere asupra lumii materiale încât într-un viitor apropiat va distruge cele mai minunate forme de viață animală și vegetală, cu excepția celor pe care le va conserva în grădini și în parcurile zoologice &

5

Raiul și iadul din Alpi (1)

Astăzi omul a dobândit o asemenea putere asupra lumii materiale încât într-un viitor apropiat va distruge cele mai minunate forme de viață animală și vegetală, cu excepția celor pe care le va conserva în grădini și în parcurile zoologice &#

4

Liga Eliberării Căpițelor

Motto: Nu sunt primul și nici singurul, doar că pe ceilalți nu-i cunosc încă.   Foto: Anca Dărămuș Au trecut ani buni de când – în cursul unei călătorii ”în vest” –  am văzut pe dealuri primele căpițe sufocate în polieti

6

Pești fără noroc și nenorociți

Povestea asta, întâmplată  în urmă cu câteva zile, nu are fotografie fiindcă, martor și părtaș fiindu-i, nu aveam la mine aparatul foto. Iar faptul a fost bun, întrucât fotografiind personajul aș fi dat răului un chip concret, restrângând

7

Ca melcul, după vulpe

O junglă de ierburi înalte, păstrând  urme de rouă, mi-ar fi ascuns  silueta dacă aș fi străbătut-o târându-mă ca un infanterist. Dincolo de ele însă, poiana fusese cosită, iar vulpița tocmai sub otava nouă își găsise prada: un șori

7

Săritorul cu prăjina

Își frânse zborul pe o măciulie trecută, ale cărei daruri păreau să-i fi înșelat așteptările. foto: Nicolae Dărămuș N-a zăbovit și s-a agățat de tija vecină. Ea a tremurat ușor, înfiorată de atâta atenție. Ce și-o fi spus?…

5

Când nu ai mâini, dar ai cap…

”Uite șarpele!… Hai repede, că pleacă!”-  mi-a strigat soția, privind spre piciorul podului. Am alergat însă fără convingere. Iuțeala cu care șerpii se topesc în desișuri e știută. Așa a fost, dar ce cadou grăitor ne lăsase!

6

Repetabila poveste

foto: Nicolae Dărămuș Crescuseră în același ocol, liberi, și mâncaseră din aceeași mână… Veniseră însă pe lume în locuri diferite și pesemne că memoria milenară a speciei le grăia din când în când, nelămurit și strident,  d

7

Acvi

Când am fotografiat-o, trecuseră trei săptămâni de la întâmplare, iar imaginea sugerează doar o pasăre de pradă căreia-i este cald, surprinsă de măiestria fotografului… foto: Nicolae Dărămuș În urmă mulți ani, mă aflam pe terasa

8

A fi acolo

Adevărate santinele ale liniștii, răsărind ici și colo, hribii ne încurcaseră mersul. Ranițele atârnau greu, când valul unui muget ne-a învăluit. Abia atunci mi-am amintit de aparatul foto: eram ” la cerbi”… Un trosnet de uscături l

10

Libertatea celor fragili

Îl văzusem încercând florile. Și, pe măsură ce eu scurtam dinstanța, el o  refăcea… Zborul nu-i totuna cu mersul pe jos… Mai ales când pășești grijuliu, să nu strici pajiștea. Ajuns pe gard s-a oprit. Părea să mă aștepte

7

Când Dumnezeu îți aude gândul

Sunt nevoit să rog a fi crezut pe cuvânt. Unul ca Jung m-ar crede, însă  mi-ar vorbi despre sincronicitate. Cum eu prefer altă explicație, am să povestesc doar cum a fost. Adică, adevărul gol-goluț. Tocmai renunțasem la pescuit. Prinsesem câ

9

Când golul alpin devine gol

Fericirea serii începuse cu gustul durabil al unei căni de ceai. O datoram unui vechi prieten. Bătrâna colibă răsărită-n cale, jocul flăcărilor, ceaunul în care fierbeau lujerii de zmeură și poveștile noastre – unele ruginite, dar vii R

6

Fiara

Am zărit-o prelingându-se peste grâul cât degetul… Binoclul mi-a lămurit apoi intențiile fiarei. Departe de orice așezare omenească, sălbăticiunea vâna. Dar ce camuflaj!… Ipotetica victimă se afla cu siguranță undeva pe direcția mea

14

Dăruind, vei dobândi

Sunt întâmplări care-și cer rostirea doar în gând, prin cuvinte pe săturate, așa cum , aparent, se învălmășesc în emoțiile pure; când de fapt nu sunt învălmășiri, ci tăceri limpezi și tari, născute din ordinea celestă. Pe buze ajung