This post is also available in: Engleză

Speciile observate la hrănitoare sunt:
  • Cinteză de iarnă ( Fringila montifringila )
  • Vrabie de câmp/Eurasian tree sparrow (Passer montanus)
  • Guguştiucul/Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto)
  • Pițigoiul mare/Great tit ( Parus major )
  • Uliu păsărar/Eurasian Sparrowhawk (Accipiter nisus)
  • Coțofana/Eurasian magpie (Pica pica)
  • Florintele/Greenfinch ( Carduelis chloris )
  • Cucuveaua ( Athene noctua )