• Mobile
    +4 0727 441 367

  • Email
    nicolaeromulus.daramus@yahoo.com

Convingerii că ”o imagine face cât o mie de cuvinte” cred, totuși, că îi era necesar un adaus: ”La început era cuvântul”. De ce?… Fiindcă nu întotdeauna imaginea spune adevărul. Abia povestea dindărătul imaginii este cea care poate trezi în om – privitor și cititor – compasiunea. Căci nu e totuna dacă privim chipul unui ursuleț drăgălaș sau aflăm că, mai apoi, el a fost împușcat și făcut cârnați… Și nici liniștitorul peisaj al pădurii seculare nu duce gândul la căderea ei sub drujbă, a doua zi. Cuvântul este cel care – adăugând puterea adevărului – prin stârnirea compasiunii descoperă în om frăția lui cu ”râul, ramul”, cu furnica si păstrăvul și îl sălășluiește pe omul devenit OM înăuntrul Marii Lucrări Divine; ca parte a ”corolei de minuni a lumii”, nu ca stăpân. Deopotrivă însă, ca primul între egali, OMUL trebuie să-și asume rolul și rostul de responsabil pentru darul și sănătatea vieții pe Pământ. Proiectul Wildlife România, prin arătarea adevărului, poate însemna un pas ferm pe calea ”bio-ameliorării morale” a speciei. Numai așa ”inocentii Terrei” – oameni și necuvântătoare – părând acum copleșiți de cei care trăiesc în paradigma lui ”a avea”, vor fi salvați. Timid dar hotărât, zorii lui ”a fi” luminează orizontul… Suntem meniți să privim într-acolo… Sosirea OMULUI este aproape.

“Fiarele acestui Pământ meritau o specie umană mai reușită”
(motto al cărții ”INOCENTII MARII TERORI”)

Calificare:

  • medic

Chemări întru vocație: promotor al eco-artei în România, prin proiectul ”Eco-Art”: educație ”pro natura” prin arte – literatură, fotografie, film, desen, muzică.